× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Οι ακριβείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις και συμβουλές για τις αποτιμήσεις ακινήτων είναι κρίσιμες για την επιτυχία της κάθε επένδυσης.

Καθώς η αγορά συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία, οι εκτιμήσεις ακινήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σημερινό επιχειρηματικό κλίμα.  Μια ρεαλιστική και καλά υποστηριζόμενη άποψη της αξίας ενός ακινήτου μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της επίτευξης κρίσιμου στόχου όπως την εξασφάλιση ενός δανείου, το κλείσιμο μιας πώλησης ή ενοικίασης,  την υποβολή εκθέσεων για τους επενδυτές,  την επιλογή για το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο για μέγιστη απόδοση  ή την απόρριψή όλων αυτών ξεχωριστά ή στο σύνολό τους.

Οι εκθέσεις του Royalty Estate έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν γνώση στις βασικές αρχές της αποτίμησης, τον ανταγωνισμό αλλά και την συνολική δυναμική της αγοράς που επηρεάζουν την αξία του ακινήτου. Πιστεύουμε ότι μια σταθερή έκθεση αξιολόγησης μπορεί να είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τους αγοραστές, τους επενδυτές και τους ιδιοκτήτες, με την προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβάνει  τόσο μοναδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου όσο και την ευρύτερη  εικόνα  της αγοράς. Όλες οι εκτιμήσεις μας αξιολογούνται και εγκρίνονται από έμπειρους συνεργάτες,  ώστε να  υπάρχει η εξασφάλιση ότι οι πελάτες μας θα λάβουν σαφή, περιεκτική και έγκαιρη εκτίμηση

Οι εκτιμήσεις εμπορικής (ή άλλης) αξίας ακινήτων παραγγέλλονται για πολλούς σκοπούς. Ο κυριότερος εξ’ αυτών είναι ο προσδιορισμός ενός εύλογου τιμήματος, είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του.

Παράλληλα, συνήθης σκοπός των εκτιμήσεων είναι ο προσδιορισμός της επενδυτικής αξίας. Η χρηματοδότηση επίσης, συνήθως απαιτεί την εξασφάλιση του πιστωτή με περιουσιακό στοιχείο του πιστούχου, το οποίο συνήθως είναι το ακίνητο. Έτσι, ο προσδιορισμός της αξίας του είναι ζητούμενο για όλους τους πιστωτικούς οργανισμούς.

Ταυτόχρονα, για όσες εταιρείες έχουν στο ενεργητικό τους (πάγια) ακίνητα, είναι αντιληπτό ότι η αποτίμηση της εταιρείας τους (καθαρής θέσης) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτίμηση των ακινήτων τους (είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται, είτε εκμισθώνονται).

Τέλος, οι αποζημιώσεις που οφείλει το Δημόσιο ή άλλος συνιδιοκτήτης ή ακόμα και ένας πιστωτής που δεν είχε εξασφάλιση έναντι ενός ιδιοκτήτη συχνά αποτελούν αντικείμενο διαιτησίας που απαιτεί την πραγματογνωμοσύνη ενός εκτιμητή.

 Παρακάτω είναι οι πιο συνήθεις λόγοι που καθιστούν απαραίτητη μια εκτίμηση:

Εκτίμηση εμπορικής αξίας για αγορά ή πώληση ακινήτου ή επένδυσης

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας οικονομικά σκεπτόμενος άνθρωπος ή μία εταιρεία, είναι κατά πόσον το ζητούμενο τίμημα για ένα ακίνητο (οικόπεδο, κατοικία, γραφείο, κατάστημα) είναι εύλογο. Δηλαδή, κατά πόσον ο συγκεκριμένος πωλητής είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς ακινήτων και δεν είναι επηρεασμένος από άλλες παραμέτρους που είναι άσχετες με την κύρια λειτουργία της αγοράς (όπως πχ ο συναισθηματισμός που διέπει πολλούς πωλητές για ένα πατρικό σπίτι, η υποκειμενικότητα σχετικά με την αισθητική και την τοποθεσία του ακινήτου, κα).

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων και ειδικότερα ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ορκωτού εκτιμητή, είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια τις κρίσιμες προσδιοριστικές παραμέτρους της αξίας του και να καταλήξει σε ένα πιθανό λογικό χρηματικό αντάλλαγμα για την αγοραπωλησία.

Αντίστοιχα, η ίδια λειτουργία είναι αναγκαία και για τον προσδιορισμό του τιμήματος πώλησης που πρέπει να ζητηθεί από έναν πωλητή για την προώθηση του ακινήτου. 

Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για μίσθωση ή εκμίσθωση

Η εκτίμηση του μισθώματος (ενοικίου) είναι ενέργεια απαραίτητη για μία σωστή συμφωνία μίσθωσης ή εκμίσθωσης εμπορικού ή επαγγελματικού χώρου. Στόχος της εκτίμησης είναι να προσδιοριστεί το αγοραίο μίσθωμα και κατ' επέκταση το εύλογο μίσθωμα που πρέπει να συμφωνηθεί για μία δίκαιη και άρα μακροχρόνια μίσθωση. Συνήθως ζητείται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μίσθωσης, αφού έχουν προχωρήσει τα δύο μέρη σε μία κατ' αρχήν συμφωνία και απομένει η οριστικοποίηση του μισθώματος, της αναπροσαρμογής του, της πιθανής καταβολής "αέρα" και των λοιπών προβλέψεων στο μισθωτήριο. 

Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για δικαστική χρήση, καλούμε τη μελέτη που συντάσσουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να καταδείξουν την τρέχουσα αγορά μισθώσεων ακινήτων, δηλαδή τα τρέχοντα ενοίκια της αγοράς. Η εκτίμηση του εμπορικού μισθώματος (ενοικίου) είναι βασική για την υποστήριξη των θέσεων των μισθωτών (ενοικιαστών), οι οποίοι προσφεύγουν στα δικαστήρια για την επίλυση των μισθωτικών τους διαφορών και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των ενοικίων, καθώς η αρχική μίσθωση είχε συναφθεί με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ισχύουν σήμερα στην αγορά (οικονομική κρίση μετά το 2008).

Εκτίμηση εμπορικής αξίας για δικαστική χρήση

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε περιπτώσεις εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για δικαστική συνδρομή, καθώς συνδυάζει τη γνώση τριών βασικών γνωστικών πεδίων που είναι απαραίτητα σε περιπτώσεις αντιδικιών, απαλλοτριώσεων, ρυμοτομήσεων, αποζημιώσεων, διανομών, ανταλλαγών, αμφισβητήσεων, διαιτησιών και όλων των περιπτώσεων που απαιτούν δικαστικούς αγώνες.

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξία και λύσεις στους πελάτες μας!

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Estate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2020