Μηχανικοί-Πιστοποιητικά

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που αναλαμβάνουν να συντάξουν όλων των ειδών τις μελέτες που αφορούν τα κτιριακά έργα. Η χρόνια εμπειρία εξασφαλίζει την άριστη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό την άρτια μελέτη σε κάθε τεχνικό τομέα.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε :

✔ Αρχιτεκτονικές Μελέτες

✔ Στατικές Μελέτες

✔ Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Κλιματισμός, Εξαερισμός, Δίκτυα Αεραγωγών, Καύσιμα Αέρια, Ηλεκτρολογικά (Ισχυρά – Ασθενή), Υποσταθμοί Μέσης Τάσης, Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Ανελκυστήρες, Πισίνες, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Ηχομόνωση, Βιομηχανική Ψύξη)

✔ Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων εντός & εκτός σχεδίου

✔ Μελέτες Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων

✔ Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

✔ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Παρέχονται βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, απαραίτητα για διάφορες νομιμοποιητικές διαδικασίες, όπως :

Βεβαίωση Μηχανικού (του άρθρου 3 του Ν.4178/2013), βεβαίωση ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, βεβαίωση Χρήσεων Γης, βεβαίωση για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1955, βεβαίωση Χώρου Κυρίας Χρήσης, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, πιστοποιητικό Πυροσβεστικής, Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου κλπ 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επίσης παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες για την έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ιδιωτικών ιατρείων, ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και κολλεγίων, εργαστηρίων, συνεργείων, βιομηχανικών & βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, χώρων Συνάθροισης Κοινού κλπ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναλαμβάνονται όλες τις διαδικασίες ένταξης στον Ν.4178/2013 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών & χρήσεων.